Telefon: 75 82 11 93
 
De mest almindelige behandlinger er prisfastsat i overenskomsten mellem Dansk Tandlægeforening og Sygesikringens forhandlingsudvalg og således ens hos alle tandlæger i hele landet.

Øvrige ydelser, de såkaldte frie ydelser kan variere i pris. Vore priser på et udvalg af disse ligger inden for følgende rammer. Den nøjagtige pris afhænger bl. a. af sværhedsgrad, størrelse og forventet tidsforbrug, men kan aftales inden behandlingen indledes.

Ved uafbrudt medlemsskab af Danmark, gruppe 1 eller 2, i 5 år ydes der ekstra tilskud til kroner og broer pr led på 600 Kr.
 
PRISER PR 2013


Behandlings type Din pris før "Danmark" Slutpris som medlem af "Danmark" gruppe 1& 2 Slutpris som medlem af "Danmark" gruppe 5
Flerfladet plastfyldning
(lille kindtand 2 flader)
675 - 1025 Kr. 345 - 745 Kr. 345 - 745 Kr.
Flerfladet plastfyldning
(stor kindtand 3 flader)
1025 - 1700 Kr. 745 - 1420 Kr. 745 - 1420 Kr.
Krone (metalkeramik, stor kindtand) 5400 - 6800 Kr. 4200 - 5600 Kr. 5120 - 6520 Kr.
Rodbehandling
(fortand)
875 - 1475 Kr. 690 - 1290 Kr. 690 - 1290 Kr.
Rodbehandling
(2 kanaler, kindtand)
1200 - 1600 Kr. 830 - 1230 Kr. 830 - 1230 Kr.
Rodbehandling
(3 kanaler, kindtand)
1875 - 2800 Kr. 1320 - 2245 Kr. 1320 - 2245 Kr.
3-ledet bro (erstatning for lille kindtand) 16400 - 19875 Kr. 12800 - 16275 Kr. 16400 - 19875 Kr.
Operativ fjernelse af tand

675 - 3200 Kr. 275 - 2800 Kr. 275 - 2800 Kr.
Operativ fjernelse af visdomstand 675 - 3200 Kr. 275 - 2800 Kr. 275 - 2800 Kr.
Bedøvelse
(smertefri computerstyret)
290 Kr. 215 Kr. 215 Kr.