Telefon: 75 82 11 93
 
   
FRANK EMDAL

 
Tandlæge Frank Emdal er født i 1962. Tog tandlægeeksamen fra Århus Tandlægehøjskole i 1988. Efter et kort ophold i børnetandplejen i Hobro, kom han her til klinikken i 1989. I 2002 blev han medindehaver af klinikken som i dag drives i fællesskab af de tre tandlæger Nils Bjerk, Frank Emdal og Camilla T Knudsen.

Tilbage til personale